ข้อชวนคิดก่อนซื้อขาย Stablecoin

26 เมษายน 2564
อ่าน 1 นาที"ก่อนที่เราจะซื้ออะไร เราควรเข้าใจสิ่งที่เราจะซื้อหน่อยไหมว่าคุณสมบัติเป็นอย่างไร

อย่างเช่น Stablecoin ที่ถูกออกแบบมาโดยอ้างอิงราคาสินทรัพย์อื่นเพื่อให้ราคาไม่ผันผวน

ถ้าราคาผันผวนไม่เป็นไปตามสินทรัพย์อ้างอิง เราก็ควรต้องสะกิดใจตัวเองนิดนึงนะว่ามันไม่ปกติ"

ข้อชวนคิดก่อนซื้อขาย Stablecoin จาก คุณบิท-ศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

สำนักงาน ก.ล.ต. x สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย สนับสนุนให้ทุกท่านศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อขายคริปโท
โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ smart-to-invest.com