งานสัมมนา From ESG to SDGs

วันที่
24/02/2563 24/02/2563
เวลา
08:30 - 13:30 น.
สถานที่
ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

รายละเอียด

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “From ESG to SDGs: Integrating SDGs Impact Measurement and Management Framework in Business and Investment Strategies” จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ ก.ล.ต. UNDP และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT)
 
ร่วมรับฟังการบรรยาย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาต (SDGs) รวมถึงแนะนำแนวทางในการวัดผล และจัดการกับผลกระทบที่มีต่อการบรรลุ SDGs เพื่อช่วยให้สามารถรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญกฤช  เดชวิทักษ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงาน และ ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง มาบรรยายเรื่อง “บทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 
จากนั้นมารับฟังแนวทางในการนำ SDGs เป็นเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และเครื่องมือในการวัดและประเมินผลกระทบ นำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญจากทางองค์การสหประชาชาติ Mr. Artak Melkonyan, Chief Operations Officer, UNDP SDG Innovative Finance
 
ปิดท้ายด้วยการรับฟังความคิดเห็นและมุมมองจากวงเสวนา “ESG สู่ SDGs: ทำไมจึงสำคัญ” ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยงานภาครัฐที่จะมาเล่าความคืบหน้าการดำเนินการและบทบาท “รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม” ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมาย SDGs และตัวแทนภาคเอกชนที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการผสาน SDGs เข้ากับโมเดลธุรกิจ การจัดการ และการวัดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ความท้าทาย และโอกาสในการวัดและจัดการผลกระทบ
 
พร้อมชมบูธนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ “Green Bond, Social Bond and Sustainability Bond” “Doing Business: Protecting Minority Investors” รวมทั้งบูธนิทรรศการจาก UNDP และ GCNT
 
พบกิจกรรมทั้งหมดนี้ได้ในวันจันทร์ที่ 24 ก.พ. 63 เวลา 08.30-13.30น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตาม QR Code ในกำหนดการ หรือคลิกลงทะเบียนที่นี่

 ลงทะเบียนที่นี่