SEC Capital Market Symposium 2019

วันที่
17/12/2562 17/12/2562
เวลา
09:00 - 17:00 น.
สถานที่
ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

เตรียมพบกับงานสัมมนาวิชาการของสำนักงาน ก.ล.ต. ประจำปี 2562 SEC Capital Market Symposium 2019 ภายใต้ธีม “แข่งขันได้ ประชาชนเข้าถึง พัฒนายั่งยืน” ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 นี้

ตลาดทุนไทยจะรับมืออย่างไรในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว... แรงจูงใจทางภาษีส่งผลอย่างไรต่อระดับการลงทุนของคนไทย

ร่วมรับฟังมุมมองจากนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทิศทางตลาดทุนไทยให้เป็นพื้นที่สำหรับทุกคนอย่างแท้จริง

ติดตามรับชมถ่ายทอดสด (live) สัมมนาผ่านทาง Facebook: “สำนักงาน กลต.” ได้ในวันที่ 17 ธ.ค. 2562
ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป​

 ​

รายละเอียดงานสัมมนา​
https://www.sec.or.th/TH/Pages/MarketData/SEC-Symposium-2019.aspx​​​​​​​