ก.ล.ต. ร่วมงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 14

10 สิงหาคม 2563
อ่าน 1 นาที


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 14 ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช โดยในปีนี้ ก.ล.ต. ร่วมออกบูธภายใต้แนวคิด “ลงทุนด้วยความเข้าใจ ใคร ๆ ก็ทำได้” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออมควบคู่กับการวางแผนการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว รวมถึงการสร้างความเข้าใจว่าการลงทุนเป็นเรื่องใกล้ตัว ทำได้ไม่ยาก และมีเงิน 100 บาทก็ลงทุนได้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. ให้ข้อมูลประชาชนที่ให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธ ก.ล.ต. ในงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 7-9 สิงหาคม 2563 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช โดยในปีนี้ ก.ล.ต. ออกบูธภายใต้แนวคิด “ลงทุนด้วยความเข้าใจ ใคร ๆ ก็ทำได้” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออมควบคู่กับการวางแผนการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว รวมถึงการสร้างความเข้าใจว่าการลงทุนเป็นเรื่องใกล้ตัว ทำได้ไม่ยาก และมีเงิน 100 บาทก็ลงทุนได้

 
​​