นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

29 พฤษภาคม 2563
อ่าน 2 นาที
​​

​การใช้คุกกี้ของสำนักงาน ก.ล.ต.

สำนักงาน ก.ล.ต. จะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และสำนักงาน ก.ล.ต. จะใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงและใช้งานบริการของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้


​การใช้คุกกี้ขอ​​งสำนักงาน ก.ล.ต.

1. ​​คุกกี้จำเป็น เป็นคุกกี้สำหรับการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่นการจดจำตัวเลือกในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ การรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเครือข่าย การเข้าสู่ระบบ เป็นต้น ผู้ใช้งานสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ แต่อาจส่งผลต่อการทำงานและการใช้งานของเว็บไซต์

​​2. คุกกี้วิเคราะห์ เป็นคุกกี้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใช้ข้อมูลคุกกี้นี้มาประมวลผลจัดทำรายงาน เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ โดยคุกกี้นี้จะจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกเปิดหรือปิดการใช้งานได้​นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของสำนักงาน ก.ล.ต. และการใช้งานเว็บไซต์ ของสำนักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น หากท่านได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้น ๆ แยกต่างหากจากของสำนักงาน ก.ล.ต.


การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีการทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะตามนโยบายของสำนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีการแจ้งให้ท่านทราบ พร้อมกับปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ไปพร้อมกัน โดยเอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ของสำนักงาน ก.ล.ต. จะเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุด และหากท่านต้องการศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับก่อนสามารถศึกษาได้ที่นี่​ 


เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ก.ล.ต.

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานขึ้นตามข้อกฎหมาย โดยมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในสำนักงาน ก.ล.ต. ดูแลการปฏิบัติงานภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างเจ้าของข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสำนักงาน ก.ล.ต.


การติดต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

หากท่านมีประเด็น/ข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ก.ล.ต. ท่านสามารถติดต่อหรือสามารถเข้ามาทำเรื่องสอบถามได้ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ตามช่องทางด้านล่างนี้

ก​​ารติดต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ชื่อหน่วยงานภาษาไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ

The Securities and Exchange Commission, Thailand

สถานที่ติดต่อ

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ช่องทางการติดต่อสำนักงาน

Help Center: 1207

เบอร์โทรศัพท์: 0-2033-9999

อีเมล: info@sec.or.th

ช่องทางติดต่ออื่น ๆ

https://www.sec.or.th/TH/Pages/Home.aspx

https://www.facebook.com/sec.or.th

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อีเมล: dpo@sec.or.thคุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จะวางไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ  โดยคุกกี้นั้นมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ทั้งงานเพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์ทำงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งเก็บข้อมูลให้กับเจ้าของเว็บไซต์ ตารางด้านล่างนี้แสดงคุกกี้และวัตถุประสงค์การใช้งานของคุกกี้แต่ละชนิดที่ ก.ล.ต. ใช้​​


คุกกี้

ชื่อ​​

วัตถุประสงค์การใช้งาน

Universal Analytics (Google)

_ga

_gat
_gid

คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์  โดย ก.ล.ต. จะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลจัดทำรายงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้เหล่านี้จะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของบุคคล ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม: การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ Google

Necessary

ASP.NET_SessionId

คุกกี้ชนิดนี้ใช้เก็บข้อมูลของ session ในระหว่างที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Microsoft

Necessary

ApplicationGatewayAffinity

คุกกี้ชนิดนี้ถูกใช้โดย Application Gateway เพื่อการบริหารจัดการ browsing sessions โดยจะทำให้สามารถเก็บ traffix ของเว็บเบราเซอร์ ที่ถูกกำหนดจากเซิร์ฟเวอร์ได้

Necessary

ApplicationGatewayAffinityCORS

คุกกี้ชนิดนี้ถูกใช้โดย Application Gateway เพื่อที่จะทำให้คุกกี้ ApplicationGatewayAffinity คง session ไว้ได้ แม้จะมีการร้องขอจากแหล่งที่แตกต่างกัน (cross-origin requests)

Necessary

WSS_FullScreenMode

คุกกี้ชนิดนี้ ถูกใช้ภายในแอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถระบุได้ว่า กำลังแสดงผลหน้าเว็บในลักษณะเต็มจอ (full screen) หรือไม่


​จะเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ได้อย่างไร
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้ตลอดทุกเวลา โดยการกดที่ไอคอน “C"  บนหน้าเว็บไซต์ จากนั้นจึง เลื่อนปุ่ม เพื่อเลือก “เปิด" หรือ “ปิด" แล้ว คลิก “บันทึกและปิด" โดยคุณอาจต้อง refresh  หน้าจออีกครั้ง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกของคุณทำงาน


นอกจากนี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมให้คุณควบคุมคุกกี้ส่วนใหญ่ผ่านการกำหนดค่าที่เว็บเบราว์เซอร์เอง หากคุณต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้หรือวิธีการดูการกำหนดค่าคุกกี้ สามารถดูได้ที่  www.aboutcookies.org​ หรือ www.allaboutcookies.org

ค้นหาวิธีการจัดการคุกกี้ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ได้จากลิงก์เหล่านี้

สำหรับเบราว์เซอร์อื่น สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเบราว์เซอร์นั้น
หากคุณไม่ต้องการให้ Google Analytics  ติดตามข้อมูลคุณในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่คุณเยี่ยมชม โปรดไปที่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout​​​

 

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง