เจาะลึกการลงทุนใน 'Term Fund'

30 มกราคม 2563
อ่าน 4 นาที
​​​​​Term Fund คือ กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอายุโครงการ
 
ด้วยความที่ Term Fund มีกำหนดระยะเวลาการลงทุน 3 เดือน / 6 เดือน / 12 เดือน ทำให้ผู้ออมหรือผู้ลงทุนมีความคาดหวังหรือเข้าใจผิดว่า สามารถออมได้เหมือนเงินฝากประจำ ซึ่งมีระยะเวลา 3 เดือน / 6 เดือน / 12 เดือน เช่นกัน 
 
จึงอยากจะขอย้ำตรงนี้ว่า Term Fund ไม่ใช่ เงินฝากประจำ เพราะ Term Fund เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง และไม่มีประกันเงินต้น เหมือนกับเงินฝากแต่อย่างใด
 
ความแตกต่างระหว่างเงินฝากกับ Term Fund 


​​
Term Fund มีความเสี่ยงซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุน สินทรัพย์ที่ลงทุน สภาพเศรษฐกิจ แม้โดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำก็ตาม


 

 
ที่น่าจับตาคือความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะลงทุนใน Term Fund หลายกอง แต่หากนำไส้ในข้อมูลทุกกองมาดูแล้ว อาจจะพบว่า ตัวเองอาจจะมีการลงทุนไปที่ตราสารหนี้ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 50% ก็ได้ เพราะ  Term Fund ทุกกองที่เราซื้อนั้นต่างมีนโยบายไปลงทุนในที่เดียวกัน ทำให้ผู้ลงทุนใน Term Fund มีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวโดยไม่รู้ตัว


 

หากสนใจจะลงทุนใน Term Fund ควรศึกษาข้อมูลให้ดีในหนังสือชี้ชวน  ใน 4 ประเด็นสำคัญ คือ สินทรัพย์ที่กองทุนลงทุน การกระจุกตัวของสินทรัพย์ ผลตอบแทนและค่าธรรมเนียม รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 


สรุป : Term Fund ไม่ใช่เงินฝากประจำที่มีการค้ำประกันเงินต้น การลงทุนใน Term Fund หรือกองทุนตราสารหนี้จึงมีปัจจัยเสี่ยงไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์การลงทุน และจากการสำรวจข้อมูลนโยบายการลงทุน Term Fund ของ บลจ. ไทย พบความเสี่ยงสำคัญจากการกระจุกตัวของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ดังนั้น ผู้สนใจลงทุนใน Term Fund จึงควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน