บุคลากรในตลาดทุน

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

​​​​​​​

บุคลากรในตลาดทุนแต่ละประเภทมีความสำคัญแตกต่างกันไปตามหน้าที่ โดยสามารถแบ่งผู้ให้บริการการลงทุนออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้​

ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant)

ทำหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุน เช่น การชักชวนให้ลงทุน หรือการให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

อ่านเพิ่มเติม
ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner)​

บุคคลที่ยกระดับจากผู้แนะนำการลงทุนขึ้นมา โดยขยายขอบเขตการทำหน้าที่ในลักษณะที่สามารถให้คำแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม
นักวิเคราะห์การลงทุน (Investment  Analyst)​

ทำหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนตั้งแต่สภาวะตลาดทุนโดยรวมทั่วไป จนถึงรายหลักทรัพย์ทั้งในด้านของปัจจัยพื้นฐาน

อ่านเพิ่มเติม
​​
ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)

ทำหน้าที่ตัดสินใจลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน สังกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) โดยทั่วไปผู้ลงทุน​

อ่านเพิ่มเติม
​​