มีลูก

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที
​​​
การมีลูก คือของขวัญแห่งการมีชีวิต เติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์ แน่นอนการมีสมาชิกใหม่เช่นนี้ย่อมนำมา
ทั้งความสุข และความเครียดในเวลาเดียวกัน เพราะการจะดูแลให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี จำเป็นต้องใช้เงินอย่าง
เพียงพอ นั่นหมายถึงชีวิตการเงินของคุณจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างแน่นอน นอกจากนี้ คุณจะต้องคุยถึงบทบาทความรับผิดชอบของคุณกับคู่สมรสให้ชัดเจนไปเลย มิฉะนั้นอาจเครียดไปตลอด ทั้งเรื่องเวลาในการหารายได้เข้าครอบครัว เวลาในการดูแลลูก หรือค่าใช้จ่ายในการจ้างพี่เลี้ยงช่วยดูแลลูกคุณอีกแรง ฯลฯ 
ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ที่เตรียมตัวมีลูก

สิทธิพิเศษสำหรับผู้มีลูก
การเสียภาษีเงินได้สามารถหักค่าลดหย่อนบุตรได้ 3 คน (อายุไม่เกิน 25 ปี) คนละ 15,000 บาท และค่าลดหย่อนเพื่อการศึกษาบุตรอีกคนละ 2,000 บาท/ปี กรณีสามีภรรยา (ที่ยังคงเป็นสามีภรรยากันอยู่) แยกยื่นภาษี ต่างฝ่ายต่างหักค่าลดหย่อนบุตรได้เต็มที่ (ข้อดีของการแยกยื่น) เช่น สามีหักได้สูงสุด (15,000 x 3) + (2,000 x 3) = 51,000 บาท ภรรยาหักได้สูงสุด 51,000 บาท ส่วนกรณีที่ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้ว ต่างฝ่ายต่างใช้สิทธิได้ครึ่งหนึ่ง เช่น สามีหักได้ 25,500 บาท และภรรยาหักได้ 25,500 บาท

การวางแผนดูแลลูก
การดูแลลูกนั้นต้องใช้ทั้งเงินและเวลา ไหนจะต้องทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงดูให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี ไหนจะต้องมอบความรักความเอาใจใส่ ให้เขาโตขึ้นมามีสุขภาพจิตที่ดี ถ้าทำงานหาเงินได้น้อยเกินไปเงินก็อาจจะไม่พอ หรือถ้าทำงานหนักไปจนละเลยไม่มีเวลาให้ก็ทำให้เขาขาดความรักได้อีก จึงเป็นเรื่องที่ต้องหาสมดุลให้เจอ และสำคัญมาก
ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่กันให้ชัดเจน แบ่งงานแบ่งเวลากันให้ดีๆ ว่าใครจะทำงานหาเงินเป็นหลัก? ใครจะดูแลลูกเป็นหลัก? หรือจะจ้างคนดูแลที่ไว้ใจได้ให้มาช่วยอีกแรง? เมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มขึ้นมาอีกทั้งคนแบบนี้ จะต้องปรับปรุงแผน หรือเป้าหมายการเงินที่คุณทั้งคู่เคยวางไว้หรือไม่กรณีพ่อหรือแม่คนเดียว
ยิ่งต้องวางแผนให้ดี จะฝากให้ใครช่วยดูแลลูกในช่วงที่คุณออกไปทำงาน หรือถ้าคุณทำงานที่บ้านก็ต้องมีสมาธิระหว่างการทำงาน และคอยดูแลลูกในช่วงที่เขาต้องการเวลาอีกด้วย ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายมากทีเดียว
 
การวางแผนระหว่างตั้งครรภ์ในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์ 
จะมีค่าใช้จ่ายจำเป็นต่างๆ เพิ่มขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นค่าฝากครรภ์ ค่ายา ค่าตรวจสุขภาพ ค่าเสื้อผ้าคุณแม่ ค่าเสื้อผ้าและของใช้เด็กทารก ฯลฯ จะช่วยประหยัดได้มาก หากญาติของคุณมีลูกที่เพิ่งผ่านพ้นช่วงทารกไปหมาดๆ และได้รับข้าวของเครื่องใช้ต่อจากเขา หากเป็นพนักงานประจำ คุณควรเช็คว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินชดเชยช่วงลาคลอดหรือไม่? กรณีคุณเป็นผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคม และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามเงื่อนไข ก็จะได้รับเงินค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย (สำหรับบุตร 2 คนแรก)