เจ็บป่วย

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

​​​​​​

ก​ารรับมือกับความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยถือเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิต ไม่มีใครหนีพ้น ทางที่ดีที่สุดคือการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ และไม่หักโหมทำงานจนเกินไป แม้กระนั้น หากความเจ็บป่วยรุนแรงเกิดขึ้นกับคุณ ก็ต้องหาทางทำให้ช่วงเวลาร้ายๆ นี้ ผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นที่สุดเวลาที่ป่วย นำมาซึ่งความเครียด ทั้งสภาพร่างกาย และสภาพจิตใจของผู้ป่วย การเงินในช่วงเวลานี้สำคัญมาก หากมีการเตรียมการไว้พร้อม จะช่วยบรรเทาความเครียดไปได้อย่างมาก 

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับการรับมือกับความเจ็บป่วย

ดูแลสภาพร่างกายและจิตใจของตนเอง
อันดับแรก การดูแลรักษาสภาพร่างกายและจิตใจของตนเองสำคัญที่สุด นอกจากนี้ กำลังใจจากคนรอบข้าง ญาติ และเพื่อนฝูง จะช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลานี้ไปได้
 
รวบรวมเงินช่วยเหลือจากที่ต่างๆ 
ช่วงเวลาเจ็บป่วย นอกจากจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย หากคุณเตรียมฉุกเฉินไว้เพียงพอก็ไม่มีปัญหา นอกจากนี้ยังมีแหล่งเงินชดเชยจากที่ต่างๆ ได้แก่ กรณีคุณเป็นพนักงานประจำ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฯ คุณมีสิทธิลาป่วยโดยที่นายจ้างยังคงต้องจ่ายค่าจ้างให้คุณตามปกติ ไม่เกินปีละ 30 วัน กรณีคุณจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมด้วย มี 8 โรคที่กองทุนจะช่วยจ่ายเงินชดเชยให้คุณ คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ตับอักเสบเรื้อรัง หรือตับแข็ง หัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพาต โรคมะเร็ง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคถุงลมโป่งพอง กรณีคุณทำประกันชีวิตแบบพ่วงสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ หรือทำประกันภัยสุขภาพเอาไว้ ลองเช็คเงื่อนไขว่าประกันดังกล่าว ช่วยจ่ายทุนประกันที่ครอบคลุมอาการเจ็บป่วยของคุณเวลานี้หรือไม่

เจรจากับเจ้าหนี้
กรณีคุณมีภาระต้องผ่อนหนี้ทุกเดือน และอาการเจ็บป่วยทำให้คุณสูญเสียรายได้สำคัญจนส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ ลองติดต่อกับตัวแทนและอธิบายถึงเหตุผล วิธีนี้คุณอาจได้รับการผ่อนผัน ​