จัดการภาษี

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที
​​​​​​​​​ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
“ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” (Income tax) เป็นภาษีที่ใกล้ตัวมากที่สุด ไม่มีใครจัดการได้ดีไปกว่าตัวเอง การยื่นภาษีให้ถูกต้องจะช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลาได้มาก ซึ่งประชาชนทุกคนผู้มีรายได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดมีหน้าที่เสียภาษี ไม่เกี่ยวกับอายุ
 
​​
ผู้ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีต้องมีรายได้ หรือเงินได้สุทธิ 150,001 บาทต่อปีขึ้นไป
​ขีดเส้นใต้คำว่า สุทธิ เพราะหมายถึง เงินได้ที่ได้หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนไปแล้ว
คำนวณคร่าว ๆ คนที่เงินเดือนไม่ถึง 26,500 บาท ไม่ต้องเสียภาษีแน่ ๆ แต่ยังมีหน้าที่ยื่นแบบอยู่หารายได้สุทธิ

รายได้ที่ต้องจ่ายภาษีแบ่งเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ เงินเดือน ค่านายหน้า... 

อ่านเพิ่มเติม
คำนวณภาษี

เมื่อหารายได้สุทธิได้แล้ว ก็นำมาคูณอัตราภาษี ซึ่งเป็นอัตราขั้นบันได... 

อ่านเพิ่มเติม
เสียภาษี/ขอคืนภาษี

ผู้ที่จ่ายรายได้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือผู้ว่าจ้าง จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้บ้างแล้ว...

อ่านเพิ่มเติม

​​​
​​
เสียภาษีแบบ Final Tax

รายได้พิเศษที่ได้รับระหว่างปี ซึ่งไม่ใช่เงินเดือนหรือรายได้ประจำ มีทางเลือกเสียภาษี...

อ่านเพิ่มเติม
ทิปส์บริหารภาษี

หากมีรายได้หลายทางจนต้องเสียภาษีสูงมาก ควรบริหารจัดการภาษีให้ดีด้วยการกระจายรายได้...

อ่านเพิ่มเติม
​​

​​