หุ้นหาย

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที


​​​​​​

เหตุเกิดจากความไว้ใจ ไว้ใจให้คนรู้จักยืมชื่อตัวเองไปเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น เหตุการณ์แบบนี้มักเกิดกับผู้ที่ไม่ได้สนใจจะลงทุน ไม่รู้จักสินค้าที่จะลงทุน และรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เมื่อมีคนที่สนิทสนมมาขอยืมใช้ชื่อไปเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น จึงไว้วางใจยอมให้ไป ไว้ใจให้คนรู้จักมาเล่นหุ้นในบัญชีของตนแทน ไว้ใจให้เจ้าหน้าที่การตลาดซื้อขายหุ้นแทน


“ความไว้เนื้อเชื่อใจ” ที่ผู้ลงทุนมีต่อเจ้าหน้าที่การตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งให้ซื้อขายหุ้นแทน ประกอบกับบางทีก็เป็น “ความหวังดี” ของมาร์เก็ตติ้งที่อยากช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีหรือได้รับความสะดวก จึงอาจทำให้ละเลยมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ ก.ล.ต. วางไว้

ช่องว่างดังกล่าวอาจนำไปสู่โอกาสหรือช่องทางในการหาผลประโยชน์ในทางมิชอบจากพอร์ตของเราได้ เช่น ซื้อขายหุ้นในบัญชีบ่อยเกินความจำเป็นเพื่อหวังค่าคอมมิชชั่น หรือนำบัญชีของเราไปซื้อขายหุ้นให้ลูกค้ารายอื่นที่วงเงินเต็ม เมื่อลงทุนขาดทุนเราในฐานะเจ้าของบัญชีก็ต้องรับผลขาดทุนนั้นโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย​

นอกจากนี้ การไว้ใจให้คนอื่นมาเล่นหุ้นในบัญชีของเราไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ล้วนแต่เป็นช่องทางให้นำบัญชีของเราไปทำเรื่องในทางมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น ปั่นหุ้น หรือฟอกเงินได้อีกทางหนึ่งด้วย ย่อมส่งผลให้เราเสียเครดิตและเสียชื่อเสียง