สัญญาณเตือนภัย

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

​​

หากถูกชวนให้ลงทุนโดยสงสัยว่าเป็นบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาต ลองใช้เทคนิคง่ายๆ เพื่อป้องกันตัวจากการถูกชักชวนให้ลงทุน ดังนี้...

   
1. สังเกตไว้ก่อนว่าเป็นการชวนให้ลงทุนโดยบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงมากเกินจริงนั้น น่าจะเป็นการลงทุนที่ผิดปกติ

2. วางหูโทรศัพท์ทันทีเมื่อได้รับการชักชวนให้ลงทุนแบบไม่ชอบมาพากล เพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ไม่ต้องกลัวเสียมารยาท 


3. ตั้งคำถามก่อนตัดสินใจว่า ตัวคุณเองมีความเข้าใจในสินค้าที่จะลงทุนดีพอหรือไม่ อย่าเพิ่งตัดสินใจลงทุนถ้ายังไม่เข้าใจในทางเลือกนั้นดีพอ


4. ตระหนักไว้เสมอว่าการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ยิ่งการลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูง ก็ยิ่งเสี่ยงสูง


5. ตั้งสติตรวจสอบข้อมูลการลงทุนของบริษัทผู้ชักชวนก่อนว่าได้รับอนุญาตถูกต้องแล้วหรือไม่ โดยตรวจรายชื่อผู้มีใบอนุญาตตามกฎหมาย ได้จาก...เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th  หัวข้อ License Check  สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ แอปพลิเคชั่น SEC Check First ​ที่สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคล บริษัท หรือผู้ให้บริการในตลาดทุน ที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ก.ล.ต.