ประกัน

04 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

​​​​​

การทำประกัน คือเครื่องมือการเงินที่ช่วยคุณบริหารความเสี่ยง ด้วยการจ่ายเงินส่วนหนึ่ง (เบี้ยประกัน) เพื่อทำสัญญา (กรมธรรม์) กับบริษัทประกัน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในสัญญา เช่น ผู้เอาประกันมีอายุถึงตามสัญญา ผู้เอาประกันเสียชีวิต, เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ทำประกันไว้ ฯลฯ บริษัทประกันจะต้องจ่ายเงินก้อน (ทุนประกัน หรือค่าสินไหม) ตามข้อตกลงในกรมธรรม์ ให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์ เพื่อชดเชยค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือเพื่อให้ผู้เอาประกันบรรลุเป้าหมายทางการเงินบางอย่าง
เนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง หรือทรัพย์สิน เช่น บ้าน, รถยนต์ การทำประกันในสิ่งนั้นๆ ช่วยให้คุณวางแผนชีวิต ด้วยการถ่ายโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกัน เป็นการจ่ายเงินบางส่วนให้แก่สิ่งที่มีเดิมพันสูงกว่ามาก เช่น หัวหน้าครอบครัวทำประกันชีวิตของตนเองเอาไว้ หากวันหนึ่งมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเขา ไม่ว่าจะเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุ ทำให้รายได้หลักของครอบครัวต้องสะดุดลง บริษัทประกันจะจ่ายเงิน เพื่อชดเชยรายได้ที่หายไป และบรรเทาค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้น ให้แก่ครอบครัวของเขา เป็นต้น
ปัจจุบันการทำประกันมีหลากหลายรูปแบบครอบคลุมจุดประสงค์ที่แตกต่างกันมากมาย แต่โดยทั่วไป แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ประกันชีวิต (คน) กับประกันทรัพย์สิน (สิ่งของ)

 
​​
ประกันชีวิต 
(Life insurance)

มี 4 แบบ ได้แก่ แบบมีระยะเวลา (Term) ผู้เอาประกัน...

อ่านเพิ่มเติม
ประกันทรัพย์สิน
(Non-life insurance)​​

ผู้เอาประกันจ่ายเบี้ยประกันเพื่อทำสัญญาคุ้มครอง...

อ่านเพิ่มเติม
การทำประกันกับการลดหย่อนภาษี​

ผู้เอาประกันสามารถนำเงินที่จ่ายค่าเบี้ยประกันในแต่ละ...

อ่านเพิ่มเติม

​​​