อาชีพอิสระ

30 กันยายน 2562
อ่าน 5 นาที
​​​​​​​​​​​​
อาชีพอิสระ ถือเป็นอาชีพในฝันของหลายๆ คน การได้เป็นนายของตัวเอง ไม่มีเวลาเข้าออกตอกบัตรแบบพนักงานประจำ สามารถเลือกว่าจะทำงานกี่โมงก็ได้ จะรับงานจากลูกค้ามากน้อยเพียงใดก็ได้ (ตราบใดที่มีงานมากเพียงพอ) เป็นทั้งความอิสระและความท้าทายอย่างมากทีเดียว แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเหมาะกับการเป็นพนักงานประจำ
เช่นเดียวกัน ไม่ใช่ทุกคนจะเหมาะกับการทำอาชีพอิสระ ผู้ที่ทำได้จะต้องบริหารเวลาและเงินเป็น มีความรับผิดชอบสูง มองภาพรวมของสิ่งที่ทำได้อย่างครบถ้วน และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
จนกระทั่งมีงานหรือสามารถสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่องเรื่องการบริหารเงินจึงมีความสำคัญสำหรับอาชีพอิสระมาก เพราะการไม่มีเงินเดือนอย่างสม่ำเสมอตายตัว (รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ) เป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสในเวลาเดียวกัน นั่นคือบางเดือนอาจไม่มีรายได้เลย หรือบางเดือนอาจจะมีรายได้มากขนาดที่ไม่ต้องทำอะไรไปอีกหลายเดือนก็เป็นได้
ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 
การบริหารสภาพคล่อง
ข้อแรกนี้สำคัญที่สุด เพราะคนเราต้องกินต้องใช้จ่ายอยู่ทุกๆ เดือน ผู้ที่ทำอาชีพอิสระจะต้องจ่ายเงินเดือนให้ตัวเอง บางเดือนมีรายได้ บางเดือนไม่มี จึงต้องคอยบริหารเงิน และประเมินให้มีความสม่ำเสมอมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ควรแยกบัญชีใช้จ่ายส่วนตัว ออกจากบัญชีสำหรับการทำงาน อย่านำมาปนกันบัญชีการงาน ใช้เป็นรายจ่ายต่างๆ ที่ทำให้งานของคุณเดินต่อไปได้ เช่น ค่าเช่าออฟฟิศ ค่านายหน้าจัดหางาน ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างสำหรับผู้ที่มาช่วยงานชั่วคราว ฯลฯ การดูแลลูกค้าให้ได้รับความพอใจในบริการของคุณเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเขาคือผู้ว่าจ้างของคุณโดยตรง นอกจากจะจ่ายค่าจ่างให้คุณสามารถอยู่ได้แล้ว ยังช่วยแนะนำต่อให้คุณมีลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย
 
การพักผ่อนหรือเจ็บป่วย
จุดที่อาชีพอิสระด้อยกว่าการเป็นพนักงานประจำมากก็คือ ไม่มีใครจ่ายเงินให้คุณในช่วงลาพักร้อนกับตอนเจ็บป่วย สำหรับการท่องเที่ยว คุณต้องกันไว้เองเป็นงบประมาณ ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่คุณสามารถหางานและรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนในช่วงเจ็บป่วย หากคุณไม่สามารถทำงานได้ ช่วงเวลาดังกล่าวก็จะสูญเสียรายได้ไปเลย
แต่ถ้ามองในอีกด้านก็คือ การที่คุณบริหารเวลาของตนเองได้ น่าจะใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการออกกำลังกายดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยจะดีที่สุด