“SEC Bond Check” ตัวช่วยลงทุนหุ้นกู้

11 กุมภาพันธ์ 2563
อ่าน 5 นาที
​มติคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 1% ต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ คนกู้เงินได้เฮเพราะธนาคารต่างทยอยปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้รับการส่งผ่านนโยบาย แต่คนฝากเงินใจหายเพราะอัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝากมีแนวโน้มอยู่ระดับต่ำต่อไปอีก
 
ตราสารหนี้ จึงเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ได้รับความสนใจ เพราะให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากและสม่ำเสมอ แต่ด้วยตราสารหนี้โดยเฉพาะหุ้นกู้เอกชนมีหลายประเภท ความเสี่ยงแตกต่างกัน เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนไม่เหมือนกัน และบางตัวมีเงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด
 
แต่ละปีมีหุ้นกู้ออกใหม่จำนวนมาก เช่น ในปี 2562  มีการออกหุ้นกู้ระยะยาวเกือบ 400 รุ่น คิดเป็นมูลค่า 1.04 ล้านล้านบาท การเปรียบเทียบข้อมูลหุ้นกู้และความเสี่ยงจึงค่อนข้างลำบาก
 
ข้อจำกัดดังกล่าว จึงเป็นที่มาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น SEC Bond Check ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ลงทุนใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนได้อย่างง่ายSEC Bond Check ดูอะไรได้บ้าง
 
ในระยะแรก สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้ภาคเอกชน หรือตราสารหนี้ภาครัฐที่ยื่นไฟลิ่ง ต่อ ก.ล.ต. ทั้งตราสารที่อยู่ระหว่างเสนอขาย หรือกำลังจะเสนอขายในตลาดแรก 
 
หน้าแรกจะแสดงตราสารหนี้เรียงตามวันที่จองซื้อ ซึ่งสามารถเข้าไปปรับเลือกเรียงตามที่สนใจได้ สำหรับข้อมูลตราสารหนี้ ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ย อายุตราสาร ระดับความเสี่ยง และลักษณะพิเศษ เช่น สิทธิผู้ออกไถ่ถอนก่อนกำหนด (call option) อีกทั้ง สามารถเรียกดู factsheet และหนังสือชี้ชวน เพื่อศึกษาข้อมูลให้เข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนประกอบการตัดสินใจ
 
นอกจากนี้ ยังมีหมวด glossary อธิบายคำศัพท์ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ให้ผู้ลงทุนเข้าใจด้วย 
แนะนำให้ผู้ลงทุนพิจารณาตรงแถบระดับความเสี่ยงที่แสดงอยู่ในแอป ซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงที่คำนวณจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นประเภทตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ อายุ เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยง และเลือกลงทุนในระดับที่ตัวเองยอมรับได้ เช่น ผู้ที่จะลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่มีเรตติ้ง (unrated) ได้ ต้องเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงระดับสูง
 
แอปพลิเคชั่น SEC Bond Check เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการพิจารณาข้อมูลสำหรับผู้ลงทุนตราสารหนี้ และผู้สนใจต้องการลงทุนในตราสารหนี้ได้มาศึกษาข้อมูลเพราะมีรายละเอียดพื้นฐานครบ ขณะเดียวกัน ในแอปนี้มีหมวดคำศัพท์ หรือ glossary เพื่ออธิบายศัพท์ที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ นักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่อยากจะเรียนรู้ ก็สามารถเข้ามาศึกษาหาอ่านได้เช่นกัน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งในระบบ IOS และ Android เพียงค้นหาคำว่า SEC Bond Check 
 
ติดตามเวอร์ชั่นอัพเดทระยะที่ 2 ที่พัฒนาข้อมูลภายในแอปพลิเคชั่นให้สามารถดูรายชื่อผู้ออกตราสารหนี้รายใหญ่ ผู้ออกที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับลงทุน (non-investment grade) และผู้ออกที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) สูงสุด  10 รายแรก อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ทั้งหมดนี้เพื่อให้ SEC Bond Check เป็นตัวช่วยที่รู้ใจเรื่องตราสารหนี้อย่างแท้จริง