ตราสารทุน

03 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที
​​​​​
รู้จักตราสารทุน

รู้จักตราสารทุนหุ้นเป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่เมื่อเราลงทุนในหุ้นของบริษัทใด...

อ่านเพิ่มเติม
หุ้นต่างประเทศ

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มองหาทางเลือกในการลงทุ ​

อ่านเพิ่มเติม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์​

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) คือตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อ...

อ่านเพิ่มเติม
​​
​​
ผู้ออกผลิตภัณฑ์เพื่อระดมทุน

ผู้ออกผลิตภัณฑ์ระดมทุน คือ บริษัท หรือบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน จำกัด ที่มีความประสงค์ทีจะระดมทุน

อ่านเพิ่มเติม
​​

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง