มรดก

01 ตุลาคม 2562
อ่าน 5 นาที

​​​​

อาจมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่คนที่รักต้องมีอันจากไป สิ่งที่เขามอบไว้ให้แก่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือมรดก ไม่ว่าจะผ่านทางการเขียนพินัยกรรม ผ่านทางผู้จัดการกองมรดก หรือผ่านทุนประกันชีวิตที่ผู้ตายเคยทำไว้และให้คุณเป็นผู้รับผลประโยชน์ ฯลฯ หากได้รับมรดกส่วนของคุณ คุณจะนำทรัพย์สินที่ได้ไปทำอะไร? จะนำไปลงทุนขยายดอกผลสำหรับอนาคต หรือจะใช้ให้หมดไปอย่างรวดเร็ว? ความสูญเสียที่เกิดขึ้นอาจทำให้คุณต้องใช้เวลาในการทำใจ เรื่องนี้จึงไม่ควรรีบตัดสินใจในทันที อาจใช้เวลาสัก 2-3 เดือนถึง 1 ปี เพื่อจัดการกับอารมณ์ให้สงบนิ่งก่อน เพื่อที่คุณจะมีสติและสามารถคิดตัดสินใจเรื่องการเงินต่อไปได้ 

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ที่ได้รับมรดก
 
จ่ายคืนหนี้ ดอกเบี้ยสูงก่อนกรณีคุณมีหนี้อยู่ โดยเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูง การนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ไปใช้ชำระหนี้ดังกล่าวให้หมดโดยเร็ว ถือเป็นการตัดสินใจที่ดีมาก
 
ฝากในที่พักเงินดอกเบี้ยสูง หากยังไม่มีแผนการที่ชัดเจนว่าจะทำอะไรกับเงินที่ได้มา น่าจะลองหาที่พักเงินที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากแบบออมทรัพย์ เช่น เงินฝากประจำ หรือกองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น

พิจารณานำไปลงทุนถ้าคุณมีความรู้ด้านการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นในหุ้น หรืออสังหาฯ คุณจะสามารถทำให้เงินที่ได้รับมางอกเงยเกิดดอกผลได้อีกมาก
 
จ่ายเงินสะสมเพิ่มในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีคุณเป็นพนักงานประจำ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือโครงการที่จูงใจให้ออมเงินเพื่ออนาคต ที่นายจ้างจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนด้วย โดยลูกจ้างสามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้มากกว่าที่นายจ้างสมทบ แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง 
​ 
ปรึกษาผู้วางแผนการลงทุน หากสุดท้ายแล้วคุณตัดสินใจไม่ถูกจริงๆว่าจะนำเงินที่ได้ไปทำอะไร ก็ถึงเวลาที่ควรใช้บริการจากผู้วางแผนการลงทุน ที่จะช่วยแนะนำทางเลือกด้านการเงินต่างๆ ที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดและให้คำปรึกษาการจัดพอร์ตการลงทุนตามเป้าหมายการลงทุนของคุณ