แชร์ลูกโซ่

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที


แชร์ลูกโซ่ เป็นธุรกิจที่มีลักษณะการชักชวนให้ลงทุนในสินค้าประเภทต่าง ๆ สุดแล้วแต่ที่คิดโฆษณาขึ้นมา เช่น ข้าวสาร ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ โดยที่ความจริงแล้วไม่ได้นำเงินนั้นไปลงทุนจริง โดยจะโฆษณาชวนเชื่อให้ผู้ลงทุนหาสมาชิกมาเพิ่มเป็นสายการลงทุนแบบลูกโซ่


เงินปันผลหรือผลตอบแทนที่ได้รับในช่วงแรก เป็นเพียงการนำเงินของผู้ลงทุนรายอื่นมาหมุนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและหลงชักชวนญาติ เพื่อนฝูง และคนรู้จักมาลงทุนเพิ่มเป็นสมาชิก สุดท้ายมักปิดฉากลงด้วยการที่บริษัทแจ้งผลขาดทุนต้องปิดกิจการ ทำให้ผู้ลงทุนแต่ละรายต้องสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก


วิวัฒนาการของแชร์ลูกโซ่มีมาตั้งแต่ราวปี 2527-2529 เช่น แชร์แม่ชม้อย หลอกว่านำเงินไปลงทุนในน้ำมันดิบ แชร์นกแก้ว หลอกว่านำเงินไปลงทุนในที่ดิน แชร์ชาเตอร์ หลอกว่านำเงินไปลงทุนในสินค้าเกษตร แชร์เสมาฟ้าคราม หลอกว่านำเงินไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแชร์เหล่านั้นได้ถูกกวาดจับไปแล้วและกลับมาระบาดอีกในช่วง ปี 2550 ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น แชร์ข้าวสาร ที่หลอกให้ลงทุนในสินค้าอ้างอิง คือ ข้าวสาร 1 กระสอบแทนมูลค่าหุ้น 1 หุ้น และสัญญาจะให้ผลตอบแทนสูงมากในระยะเวลาอันสั้น ทำให้มีความเสียหายมูลค่าเบื้องต้นกว่าร้อยล้านบาท

นอกจากนี้ ก็ยังมีแชร์หุ้นต่างประเทศในเหรียญไอซีโอและคริปโทเคอร์เรนซี ที่หลอกว่าจะนำเงินไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาให้ผลตอบแทนสูงมากในระยะเวลาอันสั้น เช่น เมื่อลงทุน 10,000 บาท จะได้รับเงินปันผลถึง 100,000 บาทภายใน 1 เดือน เป็นต้น


ดังนั้น หากพบพฤติกรรมที่เป็นการชักชวนโดยไม่มีการส่งคำสั่งซื้อขายจริงไปยังนายหน้าหรือศูนย์ซื้อขายจริงตามที่อ้าง อาจเข้าข่ายการกระทำผิดฐานฉ้อโกง หรือฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งผู้ลงทุนสามารถแจ้งความต่อตำรวจเพื่อดำเนินคดีได้


ผู้ลงทุนพบเบาะแสเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่สามารถแจ้งได้ที่ กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบกระทรวงการคลังหรือ สายด่วนโทร. 1359