ปั่นหุ้น หุ้นปั่น

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาทีการปั่นหุ้น หรือ ในศัพท์กฎหมายเรียกว่า ​​การสร้างราคาหลักทรัพย์ มีลักษณะของหุ้นที่มีราคาหรือปริมาณเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานหรือข้อมูลสารสนเทศรองรับ มีสภาพการซื้อขายหุ้นผิดปกติจากที่เคยเป็นมาในอดีตโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุน และไม่ตรงกับสภาพการซื้อขายของตลาดโดยรวม


ความผิดปกตินั้นมักเกิดจากการกระทำโดยเจตนาของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี เอาเปรียบผู้ลงทุนรายอื่น โดยใช้วิธีหรือมีพฤติกรรมการสั่งซื้อหรือขายหุ้น ไม่ว่าจะปั่นให้ราคาขึ้นหรือลงหรือพยุงราคา เพื่อทำให้คนทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขาย หรือส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะต่อเนื่องกันโดยมุ่งให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายนั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ผู้ลงทุนควรต้องระมัดระวังในการเข้าไปซื้อขายหุ้นที่มีลักษณะนี้


หุ้นที่มักถูกขบวนการปั่นหุ้นเข้าไปปั่นนั้น มักเป็นหุ้นที่มีมูลค่าทางตลาดต่ำเนื่องจากใช้เงินทุนจำนวนน้อย มีสภาพคล่องในการซื้อขายน้อย มีจำนวนหุ้นหมุนเวียน (free float) น้อย หรือมีปัจจัยพื้นฐานไม่ค่อยดี


พฤติกรรมการปั่นหุ้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น กลุ่มปั่นหุ้นเก็บสะสมหุ้นในราคาต่ำและหาวิธีไล่ราคาหุ้นขึ้นไป เพื่อจูงใจให้ผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามาซื้อ จากนั้นหาจังหวะปล่อยหุ้นเมื่อราคาถึงเป้าหมาย ถ้าถามว่าปล่อยหุ้นไปตอนไหน คำตอบคือ ทยอยตั้งขายไประหว่างที่เขาทำทีซื้อนั่นเอง ผู้เคราะห์ร้ายคือ ผู้ลงทุนรายย่อยที่เข้าไปซื้อหุ้นตามแต่ยังไม่ได้ขาย เพราะเห็นว่ายังมีแรงซื้อหนาแน่นอยู่ สุดท้ายต้องติดดอยในที่สุด 


ทั้งนี้ พฤติกรรมของพวกปั่นหุ้นมักทำเป็นขบวนการ มีการกระจายเปิดพอร์ตการลงทุนไว้กับหลายโบรกเกอร์ในชื่อที่แตกต่างกันเพื่อโยนหุ้นไปมา​สร้าง demand/supply เทียม จนทำให้ผู้ลงทุนรายอื่นเข้าใจผิดและซื้อขายตาม รวมถึงอาจมีการปล่อยข่าวเท็จ เช่น สร้างข่าวว่าหุ้นตัวนี้กำลังจะมีข่าวดี ซึ่งยุคโซเชียลมีเดียทำให้การกระจายข่าวง่ายมาก​ขึ้นไปอีก