ผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน (Wealth Advisor)

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

​​​​5 ขั้นมั่นใจลงทุน การแนะนำการลงทุนแบบครบวงจร 5 ขั้นตอน ด้วยระบบการบริการที่มีมาตรฐาน จริงใจ และดูแล การลงทุนอย่างต่อเนื่อง ​


 

​​
​​​​
​1
​การวิเคราะห์ความต้องการ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุน โดยให้ผู้ลงทุนได้ตรวจสอบเป้าหมายและความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างมากที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจผู้ลงทุน เพื่อให้กำหนด แนวทางการออกแบบการลงทุนได้สอดคล้องตามจริงกับพฤติกรรมและความสนใจของผู้ลงทุ

​​
​​​2
​การกำหนดสัดส่วนเงินลงทุน (asset allocation)

เพื่อให้สัมพันธ์กับเป้าหมายและความเสี่ยง ที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบสัดส่วนในการแบ่งเงินไปลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ว่าจะลงในตราสารประเภทไหน ลงกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์ลักษณะใด ในสัดส่วนเท่าไร โดยจะวิเคราะห์และกำหนดให้ชัดในขั้นตอนนี้ เพื่อวางรากฐานสัดส่วนเงินลงทุนของผู้ลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการในระยะยาว​

​​


 

​​
​​​​

 
​3
​การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย

การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาลงทุนตามสัดส่วนเงินลงทุนในขั้นตอนที่ 2 เป็นการลงรายละเอียดว่า ควรลงทุนในอะไร ซึ่งจะเลือกด้วยเหตุด้วยผล ด้วยความเข้าใจที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยง ที่ผู้ลงทุนรับได้ ทำให้การตัดสินใจลงทุนมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน ​​​

​​
​​​4
การติดตามและปรับกลยุทธ์ 

ถานการณ์การลงทุนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การหยุดนิ่งจะเป็นจุดอันตรายที่ทำให้การลงทุนผิดเป้าได้ง่าย การติดตามและปรับกลยุทธ์การลงทุน ให้ทันกับสถานการณ์ จะช่วยให้แผนการลงทุนไปถึงเป้าหมายได้จริงมากยิ่งขึ้น เมื่อแนะนำมาถึงขั้นที่สามแล้ว ขั้นที่สี่จึงเป็นเสมือนเพื่อนที่จะช่วยคอยดูแลให้การลงทุนไม่หลุดจากเป้าหมายที่กำหนดไว้​​

​​

 

​​
​​​​
​5
​การรายงานสถานะการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบเป็นระยะๆ

มีผลอย่างมากต่อการติดตามตรวจสอบและทบทวนการลงทุน ว่ามีความคืบหน้า สอดคล้อง และเป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนที่วางไว้แล้วหรือยัง​

​​
ผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน 
มองหาผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณ การมีเงินสักก้อนหนึ่ง ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก จะ 500 บาท หรือ 1,000,000 บาท ทุกคนย่อมอยากให้งอกเงย แต่ไม่ง่ายที่ทุกคนจะมี “ตัวช่วย”ในการคิดวิเคราะห์ก่อนการลงทุนและมี “ตัวช่วย” ติดตามหลังการลงทุนไปแล้ว ยิ่งถ้าไม่รู้ว่าจะเชื่อคำแนะนำการลงทุนไหนดี หรือไม่มั่นใจในคำแนะนำเหล่านั้นลองมองหาสถาบันการเงินที่มีตราสัญลักษณ์ "5 ขั้นมั่นใจลงทุน" เพื่อพบกับประสบการณ์ใหม่ของการให้คำแนะนำการลงทุนอย่างครบวงจร ที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้ 

 
มองหาผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณได้เลย คลิกที่นี่​