การฟื้นฟูกิจการ

24 พฤศจิกายน 2566
อ่าน 4 นาที
​​​​​ไขข้อข้องใจเรื่อง #การฟื้นฟูกิจการ 

  • การฟื้นฟูกิจการและกระบวนการต่าง ๆ 
  • สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของกิจการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ​
  • เอกสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้
  • การประชุมเจ้าหนี้และผลของการดำเนินการตามแผน

 ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมบังคับคดี​​​
​​​​


การฟื้นฟูกิจการ
  • การฟื้นฟูกิจการและการล้มละลายต่างกันอย่างไร ?
  • ขั้นตอนของศาลฯ ในกระบวนการขอฟื้นฟูกิจการเป็นอย่างไร ?
  • สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้ที่ควรทราบมีอะไรบ้าง ?​
​​

​​

สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียน

สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของกิจการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

เอกสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้

หากถือหุ้นกู้แบบ scripless หรือถือหุ้นกู้หลายชุดจะทำอย่างไรเมื่อลูกหนี้มีการฟื้นฟูกิจการ

การประชุมเจ้าหนี้

การประชุมเจ้าหนี้และผลของการดำเนินการตามแผน แนวปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ 


อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง