พลังดอกเบี้ยทบต้น

12 กันยายน 2562
อ่าน  5 นาที
​​​​​​​​พลังดอกเบี้ยทบต้น: Compound interest
โดยทั่วไปหากคุณยังไม่ได้รีบ​​​​ร้อนใช้เงิน และสามารถฝากเงินนิ่งๆ ไว้ได้ เช่น การฝากประจำ คุณจะได้รับอัตรา
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยสูงกว่าการฝากออมทรัพย์ ที่จะเบิกออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ ในระยะสั้นอาจจะไม่เห็น
ความแตกต่างมากนัก แต่ในระยะยาว การฝากเงินถูกที่ถูกเวลาจะช่วยเพิ่มความมั่งคั่งให้คุณได้อย่างมากด้วย
พลังดอกเบี้ยทบต้น เป็นการใช้เงินช่วยทำงานออกดอกผลให้คุณอีกแรง
​​​​การฝากออมทรัพย์
​การฝากประจำ

​​​ได้รับดอกเบี้ย 0.8 % ต่อปี
​ได้รับดอกเบี้ย 3 % ต่อปี
​​
เปรียบเทียบเงินฝาก 100,000 บาท เมื่อฝากแบบออมทรัพย์กับฝากแบบประจำ โดยไม่ถอนออกมาเลย 10 ปี
เมื่อได้ดอกเบี้ยมาในแต่ละปี ก็ฝากเพิ่มทบเข้าไปอีก ทุกสิ้นปี เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยของทั้ง 2 แบบจะเป็นดังนี้​
​​​​
จากตัวอย่างจะเห็นความแตกต่างของพลังดอกเบี้ยทบต้น สิ้นปีที่ 10 เงินจำนวน 100,000 บาท ที่ฝากออมทรัพย์จะกลายเป็น 108,294 บาท ในขณะที่ถ้าฝากประจำจะกลายเป็น 134,392 บาท
 
​​​​เปรียบเทียบเงินฝาก 100,000 บาท โดยไม่ถอนออกมาเลย 10 ปี
​​ฝากออมทรัพย์ = 108,294 บาท
​​ฝากประจำ = 134,392 บาท
​​

 
พลังด​อกเบี้ยทบต้นจะทำให้เงินต้นงอกเงยมากเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ อัตราดอกเบี้ย และ เวลา ปกติธนาคารจะ
พูดถึงดอกเบี้ยเป็นอัตรารายปี ถึงจะบอกว่า โปรโมชั่นฝากประจำ 4 เดือน ดอกเบี้ย 3.00% ก็ไม่ได้หมายถึง 3% 
ใน 4 เดือน (มิฉะนั้นจะเท่ากับ 9% ต่อปี ซึ่งสูงมาก) แต่หมายถึง 1% ต่อ 4 เดือน (3%/12 x 4 = 1%) 

ดังนั้น ยิ่งออมเร็ว ออมนาน ผลตอบแทนจะทบต้นเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ