สินทรัพย์ดิจิทัล

03 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที
​​
​​​​

​คริปโทเคอร์เรนซี

คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ สินทรัพย์ดิจิทัลอื่น หรือสิทธิอื่นใด โดยสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้หากผู้ใช้ยอมรับ ​อ่านต่อ..​​​​​​


​​
​​​​

​​โทเคนดิจิทัล (Digital Token)

คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิของบุคคลในการร่วมลงทุน (investment token) หรือสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าและ บริการหรือสิทธิอื่นๆ (utility token) อ่านต่อ..​


​​
​​​​
​​การระดมทุนแบบ ICO (Initial Coin Offering)

คือการระดมทุนรูปแบบหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วย โดยบริษัทจะเสนอและกำหนดขายโทเคนที่กำหนดสิทธิหรือผลประโยชน์ต่างๆ ของผู้ลงทุน เช่น ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการ อ่านต่อ..

​​


​​
​​​​

​​
​บล็อกเชน (Blockchain)

คือ ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์ มีกลไกที่ทำให้เกิดการทำธุรกรรมได้ โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง อ่านต่อ..​​

นิยามตามกฎหมายสามารถดูได้ที่ www.sec.or.th/digitalasset ​