จัดการหนี้

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที
​​​​​​​​​​หนี้ดี VS หนี้ไม่ดี
หนี้ดี คือ ก่อหนี้เพื่อให้เกิดความมั่งคั่งมั่นคงในอนาคต มีการวางแผนการเงินอย่างดี เห็นมูลค่าเพิ่ม เสริมประโยชน์ได้จากการก่อหนี้ ตัวอย่าง สินเชื่อบ้าน สินเชื่อธุรกิจ 
หนี้ไม่ดี คือ ก่อหนี้จากความฟุ่มเฟือย ขาดสภาพคล่อง มีเหตุให้ใช้ฉุกเฉิน เป็นหนี้ที่ไม่ได้วางแผนก่อน ต้องขอสินเชื่อหรือเบิกถอนวงเงินพิเศษโดยจ่ายดอกเบี้ยสูงตอบแทน เช่น สินเชื่อบุคคล บัตรเครดิตกรณีผ่อนขั้นต่ำ
ไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใดก็ไม่น่าเป็นห่วง ถ้าบริหารจัดการให้มูลหนี้ลดลงเรื่อย ๆ พร้อมชำระหนี้คืนอย่างมีวินัย ประวัติเครดิตไม่ด่างพร้อย
 
​หนี้ VS ดอกเบี้ย
 

 
ดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้กู้ต้องพิจารณา โดยเบื้องต้นต้องพิจารณาว่า เป็นดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) หรือดอกเบี้ยลอยตัว (Float Rate) 
ถ้าเป็น ลอยตัว หาข้อมูลต่อว่า อ้างอิงดอกเบี้ยประเภทใด เช่น อ้างอิงดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี 
(MRR) อ้างอิงดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) จากนั้น ตรวจสอบว่า MRR หรือ MLR ของธนาคารนั้น
อยู่ที่อัตราเท่าใด
เช่น ธนาคาร ก. MRR อยู่ที่ 7.5% กำหนดดอกเบี้ย MRR+1% แปลว่า ต้องจ่ายดอกเบี้ย 8.5% ต่อปี และหากดอกเบี้ยอ้างอิงปรับขึ้น-ลง จะมีผลต่อค่างวดผ่อนชำระด้วย
เงินกู้บางประเภทใช้ดอกเบี้ยทั้ง 2 แบบ เช่น สินเชื่อบ้าน คิดดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี จากนั้นคิดดอกเบี้ยลอยตัว
มาตรฐานการให้บริการทางการเงิน ระบุว่า สถาบันการเงินต้องแจ้งรายละเอียดลูกค้าให้รู้ว่าค่างวดผ่อนชำระแต่ละเดือน แบ่งเป็น เงินต้น ดอกเบี้ย เท่าใด ซึ่งการคิดดอกเบี้ยเงินกู้มี 2 แบบหลัก คือ
  • ดอกเบี้ยคงที่ (Flat rate) เป็นการรวมดอกเบี้ยกับยอดเงินต้น แล้วหารเฉลี่ยเป็นงวดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนเท่า ๆ กัน นิยมใช้กับสินเชื่อเพื่อการบริโภค เช่น สินเชื่อเงินผ่อน สินเชื่อรถยนต์ 
  • ​ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (Effective rate) ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนจะถูกคำนวณจากยอดหนี้ที่เหลือหมายความว่าถ้ามีเงินคืนหนี้มากเท่าไหร่ ภาระดอกเบี้ยก็ยิ่งลดน้อยลง นิยมใช้กับสินเชื่อเกือบทุกประเภท เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล
รู้ก่อนเป็นหนี้


ภาระหนี้ต่อเดือนไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ ส่วนคนกู้บ้านอาจขยับเป็น 50% ได้... ​​​​

อ่านเพิ่มเติม
เมื่อติดกับดักหนี้

ห้ามก่อหนี้เพิ่มเด็ดขาด และตั้งสติทบทวนหนี้ที่มีทั้งหมดมีเท่าไหร่ เป็นหนี้ใครบ้าง... 

ตัวช่วยแก้หนี้ล้น

ผู้ติดบ่วงหนี้แบบฝังราก เช่น กดเงินบัตรเครดิตโปะหนี้อื่น มีทางออกของวงจร...