หัวหน้าครอบครัว

02 ตุลาคม 2562
อ่าน5นาที

​​​​​​​

การเป็นหัวหน้าครอบครัว คือหน้าที่อันทรงเกียรติที่สมาชิกในครอบครัวมอบหมายให้คุณเป็น ครอบครัวจะมี
ความสุขสวัสดิภาพได้ หัวหน้าครอบครัวจะต้องวางแผนจัดเตรียมด้านต่างๆ ให้พร้อมสำหรับทุกคนในครอบครัว
ไม่ใช่ให้พวกเขาไม่ต้องทำอะไรเลย แต่ต้องวางแผนให้ไม่ลำบาก และเรียนรู้ที่จะจัดการอะไรเองได้หากคุณไม่อยู่
ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว

การสอนลูกเรื่องเงินๆ ทองๆ 
หัวหน้าครอบครัว นอกจากจะเป็นผู้หารายได้หลักเข้าครอบครัวแล้ว ยังควรที่จะอธิบายให้ลูกรู้ถึงประโยชน์
ของการออม และการบริหารเงินเป็น ให้ค่าขนมลูกอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาเรียนรู้การบริหารเงินประจำวัน ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ด้วยการมีวินัยด้านการเงินในเรื่องต่างๆ ทั้งการหาเงิน ออมเงิน จ่ายเงิน และ
นำเงินไปลงทุน
 
การจัดกับการเรื่องต่างๆ
ต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญที่หัวหน้าครอบครัวควรรู้ ทั้งการทำประกันรายได้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การแต่งงาน การมีลูก การรับมือกับความเจ็บป่วย การวางแผนมรดก