ESG products

23 กันยายน 2564
อ่าน 5 นาที

​ช่วงที่ผ่านมากระแส “แคร์โลก" เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมเป็นเทรนด์ที่มาแรง ไม่ใช่เพียงแต่ผู้บริโภคเท่านั้นที่หันมาลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก สนับสนุนสินค้ารักษ์โลก รวมทั้งสนใจในการพัฒนาด้านสังคมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน หรือต้องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ผู้ประกอบธุรกิจเองก็หันมาให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน เพราะมีผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจ และอาจเป็นโอกาสที่จะสร้างการจดจำและเพิ่มการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในอนาคตได้อีกด้วย

ด้านผู้ลงทุน ในปัจจุบันก็หันมาสนใจลงทุนในธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (sustainable investing) เพราะอาจส่งผลต่อการเติบโตของรายได้บริษัทในระยะยาวได้

จากข้อมูลสถิติปริมาณเงินลงทุนในสินทรัพย์การเงิน ESG ของเครดิต สวิส (Credit-suisse) พบว่าขนาดเงินลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ ESG เพิ่มขึ้นจาก 23 ล้านล้านดอลลาร์ เมื่อปี 2559 เป็น 31 ล้านล้านดอลลาร์ ในปี 2561 และคาดว่าปี 2563 จะเพิ่มขึ้นไปที่ 40 ล้านล้านดอลลาร์ โดยสัดส่วนเงินลงทุนส่วนใหญ่จะมุ่งไปยังสหรัฐฯ และยุโรป จากสถิติดังกล่าวยังตอกย้ำให้เห็นว่ากระแสการลงทุนในผลิตภัณฑ์ ESG กำลังมาแรง ผลิตภัณฑ์ ESG มีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น “หุ้น" ของกิจการที่ให้คำนึงถึง “ตราสารหนี้" ซึ่งรวมถึงพันธบัตรและหุ้นกู้ซึ่งผู้ออกตราสารต้องการนำเงินที่ระดมทุนได้ไปดำเนินงานหรือใช้ในกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาด้าน ESG และ “กองทุนรวม" ที่มีนโยบายการลงทุนเน้นสินทรัพย์อ้างอิง ESG อีกด้วย

สำหรับประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์ ESG อยู่หลากหลาย เช่น

ตราสารหนี้ยั่งยืน

ตราสารหนี้ที่ระดมเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์รักษ์โลก โดยแบ่งหลัก ๆ เป็น.. 

อ่านเพิ่มเติม
​​
​กองทุนรวมยั่งยืน

เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงที่เน้นความยั่งยืน.. 

อ่านเพิ่มเติม
หุ้นยั่งยืน

หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับการประเมินแล้วว่าเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เน้นความยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติม​​อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง