พิจารณาให้คะแนนบริษัทจัดการ

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 1 นาที

​​พิจารณาให้คะแนนบริษัทจัดการ 

ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการกองทุนอาจเรียกบริษัทจัดการเข้ามาสัมภาษณ์หรือจะเข้าเยี่ยมชมการทำงานของบริษัทจัดการ (on-site visit) รวมถึงอาจสอบถามข้อมูลการใช้บริการจากคณะกรรมการกองทุนรายอื่นประกอบการให้คะแนนด้วยก็ได้ เพื่อตัดสินใจว่าจะต่อสัญญากับบริษัทจัดการรายนั้นต่อไปหรือไม่ หรือควรเลือกบริษัทจัดการรายใหม่รายใด


 

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง