Comic Book สินทรัพย์ดิจิทัล ไม่รู้ ไม่ได้แล้ว

04 พฤศจิกายน 2565
อ่าน 4 นาที
​​"สินทรัพย์ดิจิทัล ไม่รู้ ไม่ได้แล้ว" ​​​​หนังสือความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ฉบับประชาชน ในรูปแบบการ์ตูน ที่ ก.ล.ต. จัดทำขึ้น เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้สู่การเป็น "ผู้รู้เท่าทัน" โลกสินทรัพย์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และเสริมภูมิคุ้มกันให้ปกป้องตนเองจากการลงทุนในโลกการเงินยุคใหม่ 
​​
​​​
​​
​​
อ่านและดาวน์โหลด สินทรัพย์ดิจิทัล ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

สามารถดาวน์โหลด comic book สินทรัพย์ดิจิทัล ไม่รู้ ไม่ได้แล้ว เก็บไว้เพื่ออ่านซ้ำได้สม่ำเสมอ คลิกเล​​ย


​​
​​
อ่านออนไลน์ สินทรัพย์ดิจิทัล ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

เรียนรู้เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลไปพร้อมกับเพื่อนบ้านซอยประชาสุขสันต์ และยังได้ติดอาวุธป้องกันภัยกลโกง อ่านสนุกเพลิน ๆ ได้ในแบบสไตล์พลิกหนังสือ​