ลงทุนอย่างรู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องการเงิน

28 ธันวาคม 2566
อ่าน 4 นาที
ตอนที่ 1  ความรู้พื้นฐานการลงทุน
 
ตอนที่ 2  รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน
 
ตอนที่ 3  เข้าใจสินทรัพย์ดิจิทัลและความเสี่ยง
 
ตอนที่ 4  การกระจายความเสี่ยงและการติดตามสถานการณ์
 
ตอนที่ 5  เทคโนโลยีการเงินดิจิทัล
 
ตอนที่ 6  รู้จัก 5 เว่อ สัญญาณอันตราย เมื่อถูกชักชวนให้ลงทุน
 
ตอนที่ 7  ทำความรู้จักกับ “Scam Center รู้ทันภัยกลโกงลงทุน”​
 ​หมายเหตุ: ก.ล.ต. ร่วมรณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมความรู้และการคุ้มครองผู้ลงทุนในสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2566 (World Investor Week 2023) ระหว่าง วันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2566 ตามแนวทางของ IOSCO ภายใต้แนวคิด “ลงทุนอย่างรู้ทัน สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องการเงิน” เพื่อให้ประชาชนและผู้ลงทุนได้ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนอย่างเหมาะสม รู้ข้อควรระวังและรู้จักภัยกลโกงหลอกลงทุนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อป้องกันจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

​​