ตอนที่ 12 เงินก้อนเพื่อเกษียณ ทำอย่างไรให้ใช้ได้ตลอดชีพ

29 ตุลาคม 2563
อ่าน 30 นาที

​รับฟังวิธีการจัดการกับเงินก้อนสุดท้ายให้พอตลอดชีวิต โดยคุณเกษตร ชัยวันเพ็ญ คณะกรรมการกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และและรับฟังประสบการณ์อันล้ำค่าของผู้เกษียณอายุแล้ว ที่จะบอกเล่าถึงคนรุ่นใหม่ เตรียมตัวอย่างไรจึงจะเกษียณและใช้ชีวิตบั้นปลายได้อย่างมีความสุข โดยคุณสกล สุชาตวุฒิ อดีตพนักงานสายการบิน

 


สามารถอ่านเวอร์ชั่นบทความเพิ่มเติม คลิก >> "เงินก้อนเพื่อเกษียณ ทำอย่างไรให้ใช้ได้ตลอดชีพ"​

​------------------------------

รับชมตอนอื่น ๆ ดังนี้