รายการรู้เงิน รู้ลงทุน ตอนพิเศษ แก้ปากท้องช่วงโควิด-19

13 สิงหาคม 2564
อ่าน 4 นาที

​​Ep.1 ทางรอดเอสเอ็มอี จัดการหนี้ช่วงโควิด-19 

ร่วมกันหาทางออกสำหรับ SME ในยามที่เผชิญวิกฤต กับวิทยากร คุณสุวภา เจริญยิ่ง CFP® อุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย​

 

.

Ep.2 หาทางออกแก้ปัญหาภาระหนี้ในช่วงโควิด-19 

เมื่อรายได้ถูกกระทบจากโควิด จะจัดการหนี้แต่ละประเภทอย่างไร รับฟังแนวทางกับคุณดุษณี เกลียวปฏินนท์ CFP® ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 

​.

​Ep.3 จัดการเงินให้พอใช้ในช่วงโควิด-19
ในภาวะที่รายได้ไม่แน่นอนและมีแนวโน้มลดลง จะจัดการเงินอย่างไร เพื่อบรรเทาผลกระทบทางการเงิน ติดตามได้จากวิทยากร คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ CFP® ที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

 

.

​Ep.4 หาอาชีพเสริมรับความไม่แน่นอนในช่วงโควิด-19
สถานการณ์โควิดกระทบกับรายได้จนเริ่มไม่พอกับค่าใช้จ่าย อีกหนึ่งทางออกคือหารายได้เสริม ติดตามคำแนะนำดี ๆ จากคุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง CFP® รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

.

Ep.5 ประกันพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินในช่วงโควิด 
หลายคนให้ความสำคัญของการทำประกันมากขึ้น จะจัดการประกันอย่างไรในช่วงที่รายได้ไม่แน่นอนจากโควิด-19 ไปรับฟังเนื้อหาเต็มอิ่มกับคุณศิวัตม์ สิงหสุตกร CFP® นักวางแผนการเงินอิสระ