รู้เท่าทัน ป้องกันได้ (หน้าที่ IC)

11 สิงหาคม 2565
อ่าน 2 นาที
​"รู้เท่าทัน ป้องกันได้"

ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวม ต่างได้เคยพบเจอพูดคุยกับผู้แนะนำการลงทุน (investment consultant : IC)
ขอชวนมาทำความรู้จัก IC และตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจกระทบเงินลงทุนในกองทุนรวม พร้อมวิธีปกป้องเงินลงทุนของเรา