ความรู้การเงินครัวเรือน

03 ธันวาคม 2564
อ่าน 4 นาที
​รวบรวมวิดีโอความรู้การจัดการเงินฉบับนับหนึ่งสำหรับทุกคน 
แนะนำตั้งแต่เริ่มต้นจัดสรรเงินออม จนถึงต่อยอดให้งอกเงย
.
.
"สร้างอาชีพ สร้างรายได้" 
 


.
.
"ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและแบ่งเก็บออม"
 


.
.
"จัดการหนี้สิน ง่ายกว่าที่คิด"
 


.
.
"ทำเงินออมให้เติบโต"
 


.
.
"สอนลูกใช้เงิน"