หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond)

03 ธันวาคม 2564
อ่าน 4 นาที
​ทำความรู้จักหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) หุ้นกู้ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะคล้ายทุน ที่มีความเสี่ยงสูง แต่ผู้ลงทุนทั่วไปเข้าถึงได้ ก่อนตัดสินใจลงทุนไปรู้จักหุ้นกู้ประเภทนี้ให้ดีก่อน ผ่านคลิปนี้
.
.

 


​​