EP.2 เริ่มต้นทำงาน บริหารเงินให้เป็น เห็นเงินก้อนโต!

06 กรกฎาคม 2564
อ่าน 4 นาที

​​​​​หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคนไทยมีแนวโน้มจะมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น สิ่งนี้สะท้อนถึงปัญหาในอนาคตว่า วัยทำงานหลายคนในวันนี้ กำลังมีความเสี่ยงไม่มีเงินใช้หลังเกษียณ แต่รู้หรือไม่?...เราสามารถเปลี่ยนเรื่องนี้ได้ เพียงแค่รู้จัก “การบริหารเงินให้เป็น” 

 คลิกรับชมตอนอื่นเพิ่มเติม