การลงทุนในกองทุนรวมคืออะไร??

11 มีนาคม 2567
อ่าน 4 นาที
ทำไม ‘กองทุนรวม’ จึงเหมาะกับผู้ที่สนใจอยากเริ่มต้นลงทุน 
ไปทำความรู้จัก ‘กองทุนรวม’ กัน