รู้จัก 8 ประเภทของกองทุนรวม

11 มีนาคม 2567
อ่าน 4 นาที

​เลือกลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะกับตนเอง ต้อง "รู้เรา"

  • รู้เป้าหมาย > เป้าหมายสำคัญหรือรอได้ เป้าหมายระยะสั้นหรือระยะยาว
  • รู้ระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ > มีผลกับการเลือกสินทรัพย์และประเภทกองทุนรวม

 
เพราะกองทุนรวมมีถึง 8 ระดับความเสี่ยง ตั้งแต่เสี่ยงต่ำถึงเสี่ยงสูงมาก
เลือกลงทุนให้ตรงกับ Risk Profile ช่วยลดความเสี่ยงการลงทุนผิดพลาดได้นะ