4 เรื่องควรรู้ กองทุนรวมตราสารหนี้

11 มีนาคม 2567
อ่าน 4 นาที

ตราสารหนี้มีความเสี่ยงหลากหลายสังเกตได้จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) 


กองทุนรวมที่มีนโยบายเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ จึงมีความเสี่ยงหลากหลายเช่นกัน ฉะนั้น ก่อนลงทุน
ไปทำเข้าใจให้มากขึ้นกับ 4 ข้อควรรู้ กองทุนรวมตราสารหนี้ กันเลย