กองทุนรวมดัชนี vs. ETF แตกต่างกันอย่างไร

11 มีนาคม 2567
อ่าน 4 นาที

กองทุนรวมดัชนี และ ETF ความเหมือนที่แตกต่าง เพราะอ้างอิงดัชนีเหมือนกัน

ใครที่เป็น สาย Passive ต้องรู้สิ่งนี้ก่อนลงทุน

​​