6 ลักษณะกองทุนรวมที่พบบ่อย

11 มีนาคม 2567
อ่าน 4 นาที

จะไม่งงอีกต่อไป..ชวนรู้จักกองทุนรวม 6 แบบที่พบบ่อย

  • กองทุนรวมผสม
  • กองทุนรวม FIF
  • กองทุนเปิด-กองทุนปิด
  • กองทุนรวม Fund of Fund
  • กองทุนรวมแบบ Active และ Passive
  • กองทุนรวมแบบปันผลและไม่ปันผล​