ทริกเลือกกองทุนรวมจากหนังสือชี้ชวน

11 มีนาคม 2567
อ่าน 4 นาที

​​7 ทริกเลือกกองทุนรวมเองอย่างง่ายจากหนังสือชี้ชวน (Fund Fact Sheet)
ลายแทงขุมทรัพย์สำคัญ ที่จะทำให้เข้าใจกองทุนรวมที่เราจะลงทุนมากขึ้น
สังเกตตรงไหนบ้าง ไปดูจากตัวอย่างข้างล่างที่เราไฮไลท์ให้เห็นชัด ๆ ​