Q&A การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. มีกี่แบบ

14 ธันวาคม 2566
อ่าน 2 นาที

ไปรู้จักรูปแบบการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ว่า ทำอะไรบ้าง
ที่แน่ ๆ ก.ล.ต. ไม่ได้รับรองผลิตภัณฑ์ ผลการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ หรือผลตอบแทนในการลงทุน

หากมีใครมาอ้าง ขอให้ประชาชนระมัดระวัง ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน