#infog ก่อนซื้อขายคริปโท ต้องรู้สิ่งนี้

13 ธันวาคม 2564
อ่าน 2 นาที

​​​เตรียมความพร้อม ก่อนการซื้อขายในสินทรัพย์ดิจิทัล รู้จักและเข้าใจสิ่งที่จะซื้อขายให้ดี และรู้ระวังตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกลโกง 

1. ราคาคริปโท มีความผันผวนสูง​
2. คริปโทเคอร์เรนซียังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากล
3. หากซื้อขายกับผู้ให้บริการที่ไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
4. มิจฉาชีพอาจแอบอ้างคริปโทหลอกชวนลงทุน