4 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Warrant

21 มิถุนายน 2565
อ่าน 4 นาที

"หุ้น" กับ "วอร์แรนท์" แม้จะเกี่ยวข้องกัน แต่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน เพราะการซื้อวอร์แรนท์เป็นการซื้อ “สิทธิ” ที่จะได้หุ้น ยังไม่ใช่การซื้อหุ้น โดยผู้ถือวอร์แรนท์ คือ ผู้ที่มี “สิทธิ” จะเป็นเจ้าของ เหมือนถือใบจองไว้ เมื่อใดใช้สิทธิ เมื่อนั้นจึงได้เป็นเจ้าของหุ้นอย่างแท้จริง

​นอกจากเรื่องความเป็นเจ้าของแล้ว ไปดูกันว่า อีก 4 เรื่องของวอร์แรนท์ ที่มักเข้าใจผิดมากที่สุด มีอะไรบ้าง