“ผู้รับผลประโยชน์” ของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

23 มิถุนายน 2565
อ่าน 2 นาที

​ตอนที่สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund: PVD) นอกจากต้องกรอกใบสมัครและทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงแล้ว ยังมี “หนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลผู้รับผลประโยชน์” ด้วย จึงขอเชิญชวนมาทำความรู้จักและเข้าใจ ผู้รับผลประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กัน
 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ บทความ “ผู้รับผลประโยชน์” ของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ