รายงานสรุปภาวะตลาดทุนประจำเดือนธันวาคม 2564

24 มกราคม 2565
อ่าน 4 นาที
​​สำหรับเดือนธันวาคม 2564 : ตลาดทุนเป็นทางเลือกในการระดมทุนให้กับกิจการต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยในปี 64 แม้เป็นช่วงสถานการณ์โควิด..

  • มี IPO หุ้นไปแล้ว 41 หลักทรัพย์ ซึ่งมีจำนวนสูงที่สุดในรอบ 4 ปี โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวม 137,273.66 ล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับต้น ๆ ของกลุ่มประเทศอาเซียน และมีคำขอที่ได้รับอนุญาตและพร้อมเสนอขาย 8 บริษัท คำขอที่อยู่ระหว่างการพิจารณา 16 บริษัท และอยู่ระหว่าง Pre-consult อีก 40 บริษัท
  • มีการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 1 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้น 2,400 ล้านบาท และมี 23 บริษัท ที่อยู่ระหว่าง Pre-consult 
  • มีการระดมทุนผ่านการเสนอขายหลักทรัพย์วงแคบของ SME จำนวน 11 บริษัท มูลค่ารวม 89.33 ล้านบาท (ผลรวมตั้งแต่ปี 63 ที่เริ่มมีการระดมทุนมา มีทั้งสิ้น 16 บริษัท มูลค่า 271.33 ล้านบาท) 
  • มีการระดมทุนผ่าน Crowdfunding จำนวน 140 บริษัท มูลค่ารวมกว่า 1,391 ล้านบาท (ผลรวมตั้งแต่ปี 62 ที่เริ่มมีการระดมทุนมา มีทั้งสิ้น 156 บริษัท มูลค่า 1,475.19 ล้านบาท)
สำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชน มีการออกและเสนอขาย​
  • ตราสารหนี้ระยะยาว มูลค่า 1,00,747 ล้านบาท 
  • ตราสารหนี้ระยะสั้น มูลค่า 624,923 ล้านบาท (สิ้นสุด พ.ย. 64) 
  • ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน มูลค่ากว่า 174,690 ล้านบาท (ผลรวมตั้งแต่ปี 61 มีทั้งสิ้น 21 บริษัท มูลค่า 301,250 ล้านบาท)