รายงานสรุปภาวะตลาดทุนประจำเดือนมิถุนายน 2564

14 กรกฎาคม 2564
อ่าน 4 นาที
​​​​​​​​​​​ภาวะตลาดทุนรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน​​ 2564 โดย สำนักงาน ก.ล.ต.

รายงานสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตลาดทุน เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตราสารทุน มูลค่าคงค้างของตลาดตราสารหนี้ มูลค่า IPO เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลให้ได้ติดตามเป็นประจำทุกเดือน