รายง​านสรุปภาวะตลาดทุนประจำเดือนเมษายน 2565

17 พฤษภาคม 2565
อ่าน 4 นาที
  • ​​​​​ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 มีการระดมทุนเสนอขาย IPO ไปแล้ว 9 หลักทรัพย์ คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 9,862.98 ล้านบาท โดยมีคำขอที่ได้รับอนุญาตและพร้อมเสนอขาย IPO จำนวน 13 หลักทรัพย์ และอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขออีก 11 หลักทรัพย์ และอยู่ระหว่าง Pre-consult อีกจำนวน 67 หลักทรัพย์ แสดงให้เห็นว่า ตลาดทุนเป็นแหล่งทุนที่สำคัญ และยังมีการระดมทุนผ่านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง
  • การระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล มีบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอ ICO จำนวน 1 บริษัท และมีอีก 30 บริษัท อยู่ระหว่าง Pre-consult
  • ​การระดมทุนผ่าน Crowdfund​ing ในปี 2565 มีบริษัทที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว 94 บริษัท มูลค่ารวม 881.16 ล้านบาท (ผลรวมสะสมการระดมทุนผ่าน Crowdfunding ทั้งสิ้น 171 ราย มูลค่า 2,309.96 ล้านบาท)
  • การเสนอขายหลักทรัพย์วงแคบของ SME สะสมจนถึงปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 16 บริษัท มูลค่า 271.33 ล้านบาท 
  • สำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชน มีการออกตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่า 168,072 ล้านบาท ตราสารหนี้ระยะสั้นมูลค่า 143,477 ล้านบาท (1 ม.ค. 65 - 28 มี.ค. 65) นอกจากนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2565 มีการออกเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนแล้ว มูลค่ากว่า 42,000 ล้านบาท ​(ผลรวมสะสมทั้งสิ้น 21 บริษัท มูลค่า 343,116.11 ล้านบาท)