รายงานสรุปภาวะตลาดทุนประจำเดือนสิงหาคม 2565

16 กันยายน 2565
อ่าน 4 นาที
  • ​​​​​​​​ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 มีการระดมทุนเสนอขาย IPO ไปแล้ว 18 หลักทรัพย์ คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 51,076.36 ล้านบาท โดยมีคำขอที่ได้รับอนุญาตและพร้อมเสนอขาย IPO จำนวน 14 หลักทรัพย์ อยู่ระหว่างการพิจารณา 26 หลักทรัพย์ และอยู่ระหว่าง Pre-consult อีกจำนวน 77 หลักทรัพย์ แสดงให้เห็นว่า ตลาดทุนเป็นแหล่งทุนที่สำคัญ และยังมีการระดมทุนผ่านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง
  • การระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล มีจำนวน 1 บริษัท คือ Destiny token ซึ่งมีมูลค่าการเสนอขาย 265.23 ล้านบาท (ผลรวมสะสมการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งสิ้น 2 บริษัท มูลค่า 2,665.23 ล้านบาท) และมีคำขอเสนอขาย ICO  33 บริษัท อยู่ระหว่าง Pre-consult​
  • ​การระดมทุนผ่าน Crowdfund​ing ในปี 2565 มีบริษัทที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว 185 บริษัท มูลค่ารวม 2,390.10 ล้านบาท (ผลรวมสะสมการระดมทุนผ่าน Crowdfunding ทั้งสิ้น 244 ราย มูลค่า 3,818.90 ล้านบาท)
  • การเสนอขายหลักทรัพย์วงแคบของ SME สะสมจนถึงปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 16 บริษัท มูลค่า 271.33 ล้านบาท​
  • ​​สำหรับตราสารหนี้ภาคเอก​ชน มีการออกตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่า 734,203  ล้านบาท แบ่งเป็นตราสาร investment grade 670,940 ล้านบาท และ high yield bond 63,263 ล้านบาท (1 ม.ค. 65 - 31 ก.ค. 65) นอกจากนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2565 มีการออกเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนแล้ว 12 บริษัท มูลค่ากว่า 110,214 ล้านบาท ​(ผลรวมสะสมทั้งสิ้น 27 บริษัท มูลค่ารวม 411,329.98 ล้านบาท​)​

         ******************************************​