รายง​านสรุปภาวะตลาดทุนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

18 มีนาคม 2565
อ่าน 4 นาที


​ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2565 มีหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตเสนอขาย IPO จำนวน 5 หลักทรัพย์ และมีการระดมทุนไปแล้ว 4 หลักทรัพย์ คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 3,043.32 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตลาดทุนเป็นแหล่งทุนที่สำคัญและยังมีการระดมทุนผ่านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้อมูลที่น่าสนใจของตลาดทุนไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีดังนี้

  • มีคำขอที่ได้รับอนุญาตและพร้อมเสอนขาย IPO จำนวน 7 บริษั​ท อยู่ระหว่างพิจารณาคำขอ 13 บริษัท และอีก 57 บริษัทอยู่ระหว่าง Pre-consult
  • การระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล มีบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอ ICO จำนวน 1 บริษัท และมีอีก 26 บริษัท อยู่ระหว่าง Pre-consult
  • ​การระดมทุนผ่าน Crowdfund​ing ในปี 2565 มีบริษัทที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว 58 บริษัท มูลค่ารวม 310.71 ล้านบาท (ผลรวมสะสมการระดมทุนผ่าน Crowdfunding ทั้งสิ้น 154 ราย มูลค่า 1,739.30 ล้านบาท)
  • การเสนอขายหลักทรัพย์วงแคบของ SME สะสมจนถึงปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 16 บริษัท มูลค่า 271.33 ล้านบาท
  • ​สำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชน มีการออกตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่า 104,498 ล้านบาท ตราสารหนี้ระยะสั้นมูลค่า 68,839 ล้านบาท (1 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 65) นอกจากนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2565 มีการออกเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนแล้ว มูลค่ากว่า 22,000 ล้านบาท (ผลรวมสะสมทั้งสิ้น 21 บริษัท มูลค่า 323,116.11 ล้านบาท)
​​